Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ Страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків

ФОРМА ЗАЯВИ

Ви застраховані в ПрАТ "Європейський страховий союз" по програмі добровільного страхування від нещасних випадків.

Страховим випадком за умовами даної програми є раптові непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що фактично відбулися в період дії договору страхування та спричинили або розлад здоров’я Застрахованої особи, викликаний пошкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності і функцій, деформацією і порушенням опорно-рухового апарату, заподіяними зовнішнім впливом, або смерть Застрахованої особи. Нещасними випадками також є випадкове попадання в дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, тепловий удар, опік, укуси тварин, комах, змій, обмороження, враження електричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції).

При настанні страхового випадку Страхувальнику (Застрахованому), необхідно негайно повідомити сервісну компанію або страховика по зазначеному в страховому полісі телефону для узгодження звернення за медичною й/або медико-транспортною допомогою й витрат, пов'язаних з нею. При цьому варто повідомити наступну інформацію:
  • Ваші Прізвище, Ім'я, По-батькові.
  • Номер поліса, період і територію дії.
  • Місцезнаходження (готель, медична установа), контактний телефон або телефакс, прізвище та ім'я лікаря.
  • Опис обставин, які відбулися й характер необхідної допомоги.
Застрахований звільняє лікарів, які проводили обстеження й/або лікування, а також лікарів, які спостерігали й/або лікували його раніше від відповідальності зберігати професійну лікарську таємницю перед Страховиком;
Для рішення питання про виплату страхового відшкодування у випадку постійної втрати працездатності Застрахованої особи (стійкого розладу функцій організму) Страховикові повинні бути представлені:

- договір страхування;
- заяву про страховий випадок та страхову виплату;
- акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), якщо такий мав місце;
- довідки та інші документи компетентних органів (органів МВС, пожежної охорони тощо), що підтверджують факт та обставини настання нещасного випадку;
- виписку з медичної картки чи історії хвороби, листок непрацездатності, довідку медичного закладу – в разі тимчасової непрацездатності Застрахованої особи;
- довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності Застрахованій особі;
- оригінал або завірену нотаріально копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
- документи, що засвідчують право на спадщину спадкоємця Застрахованої особи;
- документ, що посвідчує Застраховану особу або Вигодонабувача, або спадкоємців Застрахованої особи.

Документи, які подаються на виплату страхового відшкодування, повинні бути достовірні, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України й умов Договору страхування. Якщо документи, необхідні для розгляду заяви про виплату страхового відшкодування, оформлені не належним чином або надані в неповному комплекті, Страховик має право їх відхилити, зазначивши недоліки. 
Тут ви можете отримати форму заяви, для її подальшого друку та заповнення.
Заповнюючи заяву при відсутності у вас інформації, необхідної для відповіді на питання, обов'язково зазначте: "немає інформації" або "невідомо". Якщо після відповіді залишаються вільні місця, поставте прочерк. Для того, щоб отримати заархівований файл заяви у форматі Word (rtf), натисніть посилання нижче.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗААРХІВОВАНУ ФОРМУ ЗАЯВИ