Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ПОДОРОЖУЮЧИХ

СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ПОДОРОЖУЮЧИХ

ФОРМА ЗАЯВИ 

Ви застраховані в ПрАТ "Європейський страховий союз" по програмі добровільного страхування медичних витрат подорожуючих.

Страховим випадком за умовами договору страхування є документально підтверджені витрати за надану Застрахованій особі допомогу, медичні послуги.

Застрахована особа (Застрахований) - фізична особа, резидент України, на користь якої укладений Договір страхування. Застраховані можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з умовами Договору. Застрахованими особами можуть бути громадяни у віці від одного до вісімдесяти років. 

При настанні страхового випадку Вам, або Вашій довіреній особі, необхідно протягом 24 годин зв'язатися з цілодобовим Асистанським центром «AU International Service»: Tел.+38(044)251-28-11, факс+38(044)239- 90-56.
При зверненні необхідно повідомити:
  • прізвище та ім'я Застрахованої особи;
  • місцезнаходження в країні перебування(адресу лікарні, готелю) і номер контактного телефону;
  • назву страхової компанії;
  • номер Договору страхування і строк його дії;
  • територію дії Договору страхування;
  • докладний опис обставин випадку і характер необхідної допомоги;
  • відомості про відвідуючого лікаря, якщо можливо.
Якщо телефонує не сама Застрахована особа – вказати прізвище, ім'я контактної особи, її телефон і адресу.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Безкоштовно Вам буде надана тільки та допомога, яка організована або узгоджена з Асистуючою компанією. 

Після проходження лікування надати всі необхідні документи, а саме:
1. У випадку, якщо Страхувальник (Застрахована особа) користувався медичними послугами, організованими через Асистуючу компанію, то медична установа або лікар направляє рахунок з додатком копії Договору безпосередньо в Асистуючу компанію, що врегулює збиток і зробить розрахунки.
2. У випадку, якщо Страхувальник (Застрахована особа) оплатить витрати самостійно в межах лімітів, визначених Договором страхування, Страховик відшкодує йому ці витрати на підставі письмової заяви, поданої Страховикові протягом 15 робочих днів з моменту закінчення строку страхування або закінчення подорожі (по даті, що настала раніше). При цьому Страховику надаються:
2.1. Заява про відшкодування медичних або інших витрат, що виникли у зв'язку зі страховим випадком.
2.2. Договір страхування.
2.3. Оригінали медичних документів, що містять дані про діагноз, стан здоров'я Страхувальника (Застрахованої особи) в момент звернення за медичною допомогою і про проведені медичні маніпуляції, або медичні документи про нещасний випадок.
2.4. Офіційний протокол або довідка, що підтверджують факт нещасного випадку або травми й обставини події.
2.5. Поліцейський рапорт з описом обставин ДТП та технічного стану автомобіля після ДТП, який підтверджує факт об'єктивної неможливості подальшої експлуатації цього транспортного засобу без ремонту.
2.6. За вимогою Страховика Страхувальник (Застрахована особа) додаткову інформацію про стан свого здоров'я (медична карта амбулаторного та/або стаціонарного хворого та інша первинна медична документація). 
2.7. Паспорт громадянина України для виїзду закордон (проїзний документ дитини; паспортний документ нерезидента України)) з відмітками про перетинання державного кордону України.
2.8. Довідку-рахунок з медичного закладу із зазначеними: прізвищем пацієнта, точним діагнозом захворювання, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг. 
2.9. Рецепти, виписані лікуючим лікарем у зв'язку з даним захворюванням на придбання медикаментів зі штампом аптеки та зазначеною вартістю кожного препарату.
2.10. Направлення на проходження лабораторних досліджень у зв'язку з захворюванням із зазначенням найменування та вартості наданих послуг.
2.11. Документи, що підтверджують факт оплати за лікування, медикаменти, (розписка про отримання грошей, банківська квитанція з зазначеною сумою на переказ тощо).
2.12. Оригінали рахунків за телефонні розмови зі Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика, на яких зазначений номер телефону та вартість кожної розмови.

Якщо документи, необхідні для розгляду заяви про виплату страхового відшкодування, оформлені не належним чином або надані в неповному комплекті, Страховик має право їх відхилити, зазначивши недоліки. 
Тут ви можете отримати форму заяви, для її подальшого друку та заповнення. Заповнюючи заяву при відсутності у вас інформації, необхідної для відповіді на питання, обов'язково зазначте: "немає інформації" або "невідомо". Якщо після відповіді залишаються вільні місця, поставте прочерк. Для того, щоб отримати заархівований файл заяви у форматі Word (rtf), натисніть посилання нижче.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗААРХІВОВАНУ ФОРМУ ЗАЯВИ