Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ Страхування майна

Страхування майна

ФОРМА ЗАЯВИ

Страховим випадком є передбачена договором страхування подія, що відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).

Якщо Ваше майно ушкоджене або цілком знищене, Ваші першочергові дії наступні:
1. Протягом 24 годин після того, як Вам стало про це відомо, повідомити про загибель або ушкодження майна у страхову компанію за адресою найближчої до Вас філії. Повідомлення, зроблене по телефону, протягом двох робочих днів потрібно підтвердити письмово по факсу, поштою/телеграфом або подачею в ПрАТ «ЄСС» письмової заяви про страховий випадок та про виплату страхового відшкодування (до розгляду приймається оригінал заяви).
2. При можливості, збережіть ушкоджене майно у тому стані, у якому воно було на момент страхового випадку до моменту огляду ушкодженого майна представником ПрАТ «ЄСС».
3. Не пересувайте ушкоджене майно, не забирайте ушкоджені елементи, предмети застрахованого майна і не розчищайте територію навколо будівлі, якщо на цій території є сліди події, що відбулася, не змінюйте картину шкоди іншим способом, якщо в цьому немає необхідності.
4. Для прийняття рішення щодо причин, наслідків та визнання або невизнання події страховим випадком, визначення розміру збитків Страхувальника (Вигодонабувача), розрахунку суми страхового відшкодування, Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати Страховику наступні документи:
- заява про страхову виплату;
- договір страхування;
- бухгалтерські документи та виписки;
- інвентарні описи;
- балансові звіти та інші форми звітності, в тому числі статистичної;
- документи (рахунки, квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до застрахованого майна), що підтверджують вартість застрахованого майна;
- перелік загиблого, пошкодженого чи втраченого майна;
- документи, які підтверджують розмір заподіяних збитків;
- документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) у загиблому (пошкодженому) майні;
- фотографії пошкодженого та/або знищеного майна;
- висновок щодо факту, обставин, причин настання та характеру збитків від державних установ (у всіх випадках, коли це можливо) та/або інших компетентних органів (пожежного нагляду; органів гідрометеослужби або сейсмослужби, органів внутрішніх справ України, органів МНС або інших установ та організацій та ін.) на вимогу Страховика;
- висновок ремонтно-відновлювальних служб про час, місце, причини та розмір збитків, якщо збиток заподіяний внаслідок пошкодження майна водою;
- експертний висновок про вартість пошкодженого майна, яке залишилось після страхової події, на вимогу Страховика;
-документи, що підтверджують необхідні витрати на відновлення, ремонт або заміну майна, якому заподіяно збиток;
- інші документи на запит Страховика, що стосуються збитків Страхувальника (Вигодонабувача).
5. Залежно від характеру події, що було викликано завданням збитків застрахованому майну, обов'язково звернетеся в організацію, уповноважену проводити розслідування таких подій, а саме:
  • в органи внутрішніх справ — у випадку протиправних дій третіх осіб;
  • в органи гідрометеослужби, МНС, а при їх відсутності у виконавчі органи місцевої адміністрації — у випадку стихійного лиха;
  • в органи Державного пожежного нагляду — у випадку пожежі;
  • у відповідні органи аварійної служби — у випадку вибуху газу;
  • у відповідні житлово-експлуатаційні організації — у випадку аварії в системах водопостачання, опалення, каналізації (при їхній наявності);
  • в органи ДАЇ — у випадку наїзду транспортних засобів.
Ви повинні забезпечити експерту ПрАТ «ЄСС» огляд ушкодженого майна і бути присутнім при огляді. У випадку затоплення або ненавмисного (необережного) ушкодження майна третіми особами, Ви повинні скласти акт за участю житлово-експлуатаційної організації або іншої організації, уповноваженої проводити розслідування таких випадків, і якщо є винна особа, вказати в акті її дані. 

Документи, які подаються на виплату страхового відшкодування, повинні бути достовірні, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України й умов Договору страхування. Якщо документи, необхідні для розгляду заяви про виплату страхового відшкодування, оформлені не належним чином або надані в неповному комплекті, Страховик має право їх відхилити, зазначивши недоліки. 
Тут ви можете отримати форму заяви, для її подальшого друку та заповнення.
Заповнюючи заяву при відсутності у вас інформації, необхідної для відповіді на питання, обов'язково зазначте: "немає інформації" або "невідомо". Якщо після відповіді залишаються вільні місця, поставте прочерк. Для того, щоб отримати заархівований файл заяви у форматі Word (rtf), натисніть посилання нижче.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗААРХІВОВАНУ ФОРМУ ЗАЯВИ