Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ Страховий випадок

Страховий випадок!

Страховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі (п. 2 ст. 8 Закону). 
Ст. 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:
  • sosпри укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
  • вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
  • повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування. 
Заява про факт настання страхової події — невід'ємна частина пакету документів, яку страхувальник повинен надати до ПрАТ «ЄСС» для розгляду справи у разі настання страхового випадку.

СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ — КАСКО
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ПОДОРОЖУЮЧИХ
СТРАХУВАННЯ МАЙНА
СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ