Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ Повідомлення
17.03.2017

Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Європейський страховий союз» (надалі – Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 21 квітня 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року об 11-00 годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01030 м. Київ вул. Михайла Коцюбинського, буд. 6, приміщення юридичного відділу.
Місцезнаходження Товариства: 01030 м. Київ вул. Михайла Коцюбинського, буд.6.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - http://www.eiu.com.ua/.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01030 м. Київ вул. Михайла Коцюбинського, буд. 6 (приміщення юридичного відділу) кожного робочого дня з 10-00 години до 12‑00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Голова Правління Товариства.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
-      документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
-      довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 593-89-46(044) 593-89-48.
Порядок денний загальних зборів з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного.Повернення до спискуНОВИНИ