Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ Новини

25.11.2016 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ -
статутний капітал 68,2 млн. грн.

Акціонери ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» прийняли рішення про збільшення з 25.11.2016 р. статутного капіталу на 11% з 61,0 млн. грн. до 68,2 млн. грн. 

01.11.2016 «Європейський Страховий Союз» повідомляє
Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз» (код за ЄДРПОУ: 33552636) повідомляє про виявлення 31.10.2016 року факту несвоєчасного розкриття особливої інформації емітента цінних паперів, а саме відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв, яка виникла 26.08.2016 року. 

20.10.2016 «Європейський Страховий Союз» підвів підсумки 9 місяців 2016 року -
зростання премій на 22,6% до 66,8 млн. грн.

ПрАТ «Європейський Страховий Союз» за 9 місяців 2016 зібрав 66,8 млн. грн. страхових платежів, у тому числі 6,4 млн. грн. по добровільним і 60,4 млн. грн. з обов'язкових видів страхування.

02.09.2016 Повідомлення!

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Європейський Страховий Союз".

20.07.2016 «Європейський Страховий Союз» підвів підсумки 1 півріччя 2016 року -

зростання премій на 44,44% до 21,3 млн. грн.
ПрАТ «Європейський Страховий Союз» за 6 місяців 2016 зібрав 21,3 млн. грн. страхових платежів, у тому числі 2,3 млн. грн. по добровільним і 19,0 млн. грн. з обов'язкових видів страхування.

24.06.2016 Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» 24 червня 2016р. прийнято рішення про приватне розміщення акцій на суму, що перевищує 10 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткової кiлькостi простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

13.06.2016 Повідомлення

В соответствии с графиком планово-профилактических работ, отдел урегулирования убытков ЧАО «ЕСС» с 13 июня по 14 июня (включительно) временно не будет принимать входящие звонки.
В случае необходимости, просим обращаться на эл. почту ess@eiu.com.ua. Приносим свои извинения за технические неудобства.
С уважением, руководство ЧАО «ЕСС».

08.06.2016 Повідомлення!

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Європейський Страховий Союз".

19.05.2016 Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» повідомляє про зміну місцезнаходження.
З 19 травня 2016 року місцезнаходженням Товариства є наступна адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 6.

19.04.2016 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 року відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства:

- у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена Наглядової Ради Товстого Олександра Анатолiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 0,0115%. Обiймає посаду Голови Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував протягом 5 рокiв. Особу переобрано на новий строк;

- обрано члена Наглядової Ради Товстого Олександра Анатолiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному капiталi у розмiр 0,0115%. Обiймає посаду Голови Наглядової ради Товариства протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на 3 роки;
НОВИНИ