Нам довіряють 12 років!
УкрРус
Особистий кабінет

Online страхування

Розрахувати вартість
Сплатити online
Страховий випадок
0 800 50 34 99
Гарячая линия
бесплатно для звонков
в пределах Украины
НАШІ ВИПЛАТИ 2016
030295994
/ Розкриття інформації

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно ст. 12¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг щодо розкриття інформації»:

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз»,

скорочене найменування - ПрАТ «ЄСС»

Ідентифікаційний код 33552636

Місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 6.

Код території за КОАТУУ 8039100000.

Адреса для листування: 03056, Україна, м.Київ, вул. Дашавська, 25, оф. 89.

Тел.: (+380 44) 593-89-46 (47,48), E-mail: ess@eiu.com.ua , www.eiu.com.ua 

Перелік фінансових послуг:

Згідно ст.3 Статуту, основною метою ПрАТ «ЄСС» є страхова, фінансова та інвестиційна діяльність, спрямована на захист особистих, майнових інтересів громадян та юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, іноземних фізичних і юридичних осіб, розміщення страхових резервів, перестрахування, накопичення ресурсів, страхове посередництво. Отримання прибутку в результаті зазначеної діяльності.

Предметом діяльності ПрАТ «ЄСС» є:

- надання страхових послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі іноземним, з використанням існуючих і розробкою нових видів страхування згідно з чинним законодавством;

- при наявності відповідних ліцензій, ПрАТ «ЕСС» здійснює свою діяльність по:

 • Добровільному страхуванню водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту;
 • Добровільному страхуванню медичних витрат;
 • Добровільному страхуванню майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу));
 • Добровільному страхуванню вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
 • Добровільному страхуванню вантажiв та багажу (вантажобагажу);
 • Добровільному страхуванню наземного транспорту (крiм залiзничного);
 • Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров"я);
 • Добровільному страхуванню вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
 • Добровільному страхуванню вiд нещасних випадків;
 • Добровільному страхуванню вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
 • Добровільному страхуванню здоров'я на випадок хвороби;
 • Добровільному страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
 • Добровільному страхуванню фiнансових ризиків;
 • Добровільному страхуванню залiзничного транспорту;
 • Добровільному страхуванню кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту);
 • Обов'язковому страхуванню працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд);
 • Обов'язковому особистому страхуванню вiд нещасних вiпадкiв на транспорті;
 • Обов'язковому страхуванню цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об"єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об"єкти та об"єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiї екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру;
 • Обов'язковому страхуванню цивiльної вiдповiдальностi України, що мають у власностi чи iншому законному володiнню зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї;
 • Обов'язковому страхуванню вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажів;
 • Обов'язковому страхуванню предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
 • Обов’язковому страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобів;
 • Обов’язковому страхуванню  цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотаріуса.

- ПрАТ «ЄСС» здійснює фінансово-страхову діяльність відповідно до закону України «Про страхування».

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб ПрАТ «ЄСС»

Відомості про склад наглядової ради і виконавчого органу:

Склад Наглядової Ради ПрАТ «ЄСС»:

Голова Наглядової ради: Товстий А. А.

Член Наглядової ради: Ярмак О. В.

Член Наглядової ради: Рудько Г. М.

Склад Правління ПрАТ «ЄСС»:

Голова Правління: Ануфрієв І. В.

Член Правління: Гомонець В. В.